Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economica și socială
Proiectul va contribui la dezvoltarea economică și socială durabilă în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori socio-economici, luând în considerare prevederile Acordului de Asociere și DCFTA.
 
Obiectivele proiectului sunt:
 
-Susținerea reformării Codului Muncii pentru a asigura o piață incluzivă a muncii, prin activități de advocacy, instruirea și coaching-ul OSC-urilor, IMM-urilor și beneficiarilor finali.
-Îmbunătățirea mediului de afaceri prin promovarea diferitor metode de angajare în câmpul muncii și a antreprenorialului, inclusiv a antreprenorialului social.
-Promovarea unor noi oportunități economice legate de DCFTA prin susținerea modernizării IMM-urilor și consolidarea capacităților de export ale sectorului privat din Moldova
-Promovarea corectă a aplicării Acordului de asociere și a DCFTA prin monitorizarea și evaluarea strategiilor naționale și a planurilor de acțiune privind DCFTA.
 
Finanțator: Uniunea Europeană
 
Parteneri de implementare:
 
Parteneriat pentru Dezvoltare 
Centrul de Inovare și Dezvoltare Socială 
Asociația Businessului European
Filiala din Moldova a Organizației non-profit HelpAge International din Marea Britanie 
 
Perioada de implementare: 01 ianuarie 2018 – 31 august 2020
 
Bugetul proiectului: 2,367,589 USD