Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte
Obiectivul general al acțiunii este de a contribui la asigurarea unor alegeri corecte și incluzive în Republica Moldova, în conformitate cu recomandările UE, OSCE/ODIHR și angajamentelor țării asumate în domeniul drepturilor omului.
 
Proiectul are ca scop consolidarea dialogului cu partidele politice pentru adoptarea procedurilor interne și practicilor favorabile   participării incluzive, cu accent special pe incluziunea romilor și alte minorități etnice, persoanelor cu dizabilități și femeilor. Proiectul va consolida capacitățile societății civile și va permite ONG-urilor să monitorizeze alegerile din perspectiva egalității și să promoveze în cadrul CEC, Ministerului Justiției, Parlament și Adunării Populare din Găgăuzia necesitatea amendării cadrului electoral în conformitatea cu recomandările UE, OSCE/ ODIHR și legislația internațională și regională privind drepturile omului.
 
Proiectul este un efort comun al Fundației Est-Europene, Piligrim Demo, Tarna Rom și Centrului de Parteneriat pentru Dezvoltare, combinând capacitățile și experiența în domeniul promovării unor alegeri incluzive și corecte. 
 
Finanțator: Uniunea Europeană
 
Parteneri de implementare:
 
Uniunea Tinerilor Romi din Republica Moldova ”TARNA ROM” 
 
Perioada de implementare: 01 ianuarie 2018 – 30 iunie 2020
 
Bugetul proiectului: 501,114 USD