Concursuri și achiziții
Fundatia Est-Europeana anunță concurs pentru angajarea a unei companii care va elabora și implementa strategia de comunicare pentru proiectul „Abordarea violenței domestice în Republica Moldova”

Publicat: 20.06.2019   

Abordarea violenței domestice în Republica Moldova, este un proiect demarat din mai 2018 de Fundația Est-Europeană cu suportul financiar al Fundației OAK. Proiectul include  diverse componente, inclusiv promovarea și implementarea Strategiei de Comunicare pentru Schimbarea Socială și Comportamentală: Primii Pași Necesari pentru a Preveni Violența Bazată pe Gen în Republica Moldova (CSSC) la nivel național. 

Mai josputeți accesa Termenii de Referință. 

Obiectiv
Pentru buna implementare a Strategiei de Comunicare pentru Schimbarea Socială și Comportamentală: Primii Pași Necesari pentru a Preveni Violența Bazată pe Gen în Republica Moldova (CSSC), Fundația Est-Europeană intenționează să identifice o organizație/companie care va elabora și va implementa un plan de comunicare și vizibilitate în scopul informării publicului larg despre această inițiativă și sporirii nivelului de înțelegere a populației privind egalitatea de gen, dar și partajării responsabilităților casnice.

Astfel, societatea va deveni informată și va dispune de cunoștințe moderne și pozitive privind bunele practici în domeniul paternității și partajării responsabilităților casnice. Urmare informării și conștientizării, populația va fi predispusă la schimbări scontate de atitudine și comportament pentru adoptarea noilor practici și norme de partajare a sarcinilor casnice și de îngrijire a copiilor. 

Comunicare pentru Schimbare Socială și Comportamentală este o abordare nouă care se axează atât pe schimbarea de comportament dar și pe schimbarea normelor sociale.

Nota Bene: Organizația/Compania aplicantă urmează să stabilească numărul de produse, numărul de difuzări și planul de lucru în funcție de bugetul disponibil și să ofere un raport optim preț/calitate/cantitate. Bugetul disponibil pentru campania de comunicare a Strategiei este de 60.000 USD.

Important!

Materialele produse în cadrul campaniei de comunicare (texte, materiale video, pliante, infografice, comunicate media, etc.) vor fi elaborate în limbile română, rusă și engleză, după caz. Alegerea limbii va fi coordonată cu Fundația Est-Europeană în fiecare caz aparte.

Serviciile vor fi prestate în etape pe parcursul perioadei 15 iulie 2019– 15 martie 2021.

Candidații eligibili
Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile specializate în prestarea de servicii solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiența anterioară în domeniu. 

Cerințe față de oferta financiară
Contractantul va elabora o ofertă financiară detaliată, cu indicarea costurilor pentru fiecare produs/serviciu per unitate. Companiile candidate vor prezenta un concept detaliat care va  include lista de potențiale activități, numărul minim de vizualizări pe care îl vor putea asigura, dar și impactul așteptat.

Depunerea dosarului

Dosarul urmează a fi prezentat până la data de 4 iulie 2019, inclusiv, la următoarea adresă: 31 august 1989, nr. 98, etajul 3, MD-2012, Chișinău, Moldova sau expediat la adresa de email: concurs@eef.md cu mențiunea  „Campanie Comunicare CSSC”  în linia de subiect.

Cererile de informații privind acest concurs pot fi adresate în scris la adresa electronică  concurs@eef.md cu mențiunea  „Întrebări Campanie Comunicare CSSC”  în linia de subiect.
Doar organizațiile/companiile selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
 

 

Descarcă fișierele atașate


Alte Concursuri și achiziții
Publicat: 13.08.2019   

În scopul sensibilizării populaţiei şi a factorilor decizionali privind dezideratul de a facilita incluziunea grupurilor sub-reprezentate în procesul electoral şi în politică, vor fi difuzate materiale prin intermediul televiziunii, radioului şi spaţiului online.

Citeşte mai mult...
Publicat: 27.05.2019   

Obiectivul acestui concurs este elaborarea conceptului şi organizarea instruirii outdoor (pe ateliere/grupuri) pentru 100 de persoane cu vârsta cuprinsă între 13-20 ani timp de 2,5 zile (9-11 iulie, 2019), locația va fi confirmată ulterior.

Citeşte mai mult...
Publicat: 21.05.2019   

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru producerea și elaborarea materialelor promoționale, conform sarcinii FEE, pentru 2 evenimente separate.

Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2019   

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie care va oferi servicii de cazare, alimentare și sală de instruire pentru buna desfășurarea a Școlii de Vară, care va avea loc în perioada 9-11 iulie, 2019.

Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   

În scopul sensibilizării populaţiei şi a factorilor decizionali privind dezideratul de a facilita incluziunea grupurilor sub-reprezentate în procesul electoral şi în politică, vor fi elaborate şi difuzate materiale prin intermediul televiziunii, radioului şi spaţiului online. Sarcina tehnică pentru acest concurs este compusă din mai multe loturi pe fiecare grup de servicii. Fiecare lot presupune diferite tipuri de servicii.

Citeşte mai mult...
Publicat: 13.05.2019   

La 1 ianuarie 2017 Fundația Est-Europeană a demarat proiectul ”Construim punți, depășim bariere, finanțat de Uniunea Europeană. Guvernul Suediei cofinanțează acest proiect. Proiectul va susține cooperarea între actorii de pe ambele maluri ale Nistrului și va folosi o abordare apolitică în fortificarea cooperării între ei.

Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2019   

Fundaţia Est-Europeană şi Uniunea Tinerilor Romi „Tarna Rom” anunţă competiţie deschisă în vederea selectării unui/unei formator/formatoare în scopul livrării Modulului „Comunicare publică de succes” în cadrul Proiectului “Societatea civilă pentru alegeri incluzive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”.

Citeşte mai mult...
Publicat: 08.05.2019   

Pentru a susţine ambele grupuri în implementarea planurilor de acțiuni, FEE va angaja un expert/grup de experți care vor oferi asistenţă ambelor grupuri în procesul de monitorizare a politicilor existente la nivel național.

Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2019   

La 1 ianuarie 2017 Fundația Est-Europeană a demarat proiectul ”Construim punți, depășim bariere, finanțat de Uniunea Europeană. Guvernul Suediei cofinanțează acest proiect. Proiectul va susține cooperarea între actorii de pe ambele maluri ale Nistrului și va folosi o abordare apolitică în fortificarea cooperării între ei.

Citeşte mai mult...
Publicat: 28.03.2019   

Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”.

Citeşte mai mult...
Publicat: 26.03.2019   

Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru producerea și elaborarea materialelor promoționale, conform sarcinii FEE, în contextul Zilei Europei, care va avea loc în luna mai 2019.

Citeşte mai mult...
Publicat: 30.11.2018   

Criterii de selectare: Pentru identificarea companiei specializate în prestarea serviciilor găzduire evenimente se va atrage atenție la următoarele lucruri: - disponibilitatea prestării serviciilor solicitate în sarcina tehnică; - oferta de preț la serviciile prestate (de prezentat prețul pentru fiecare component în parte); - condițiile de plată;

Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2018   

Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta (pentru anul 2019) o companie specializată în comercializarea rechizitelor de birou care va fi partenerul Fundaţiei Est-Europene pe parcursul anului 2019 în aprovizionarea acesteia cu produsele necesare la cerere.

Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2018   

Fundația Est-Europeană este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie pentru achiziționare de combustibil pentru necesități curente pe parcursul anului 2019.

Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2018   

Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009).

Citeşte mai mult...
Publicat: 29.11.2018   

Fundaţia Est-Europeană este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009). Conform planului de activitate al Fundației, pentru anul 2019, sunt planificate o serie evenimente care necesită transportarea persoanelor atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în exterior. Numărul persoanelor transportate poate varia de la 1 la 50 persoane.

Citeşte mai mult...
Publicat: 22.11.2018   

În perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul ”Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia. Pentru a contribui la realizarea scopului şi obiectivelor proiectului FEE va angaja un consultant sau o companie care va monitoriza alegerile parlamentare 2019 din perspectiva incluziunii persoanelor de etnie romă.

Citeşte mai mult...
Publicat: 21.11.2018   

n perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul ”Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia.Pentru a contribui la realizarea scopului şi obiectivelor proiectului, FEE va angaja un consultant sau o companie care va monitoriza alegerile parlamentare 2019 din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilităţi.

Citeşte mai mult...
Publicat: 16.11.2018   

Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene, Guvernului Suediei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului Erasmus + al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Citeşte mai mult...
Publicat: 06.11.2018   

Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene, Guvernului Suediei implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului Erasmus + al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Citeşte mai mult...

1 - 20 din 152